Kina historie,Antikkens historie

Geografisk er Kina avgrenset av Stillehavet i øst og sør og nord av stort platå. Geografien har vært gunstig for å avskrekke utenlandsk invasjon. Tidligere bodde det ikke så mange mennesker i sør da det er varmt der.

Klima i Kina. De forskjellige årstidene med store sesongvariasjoner har skapt et hardt arbeidende folk.

Våre forfedre fant fruktbar jord under folkevandringene og bosatte seg der. Fra generasjon til generasjon har det vært  intensiv og grundig dyrking av jorda. 在黄河入口沿岸,人类在这里繁衍。

Så vi fikk mye mat. Vi har vann og mat.

Vi har vann, mat, og behagelig klima.

I løpet av årene lage de landsbyer.

De produserte etterkommere.

Våre forfedre kunne forsørge seg bare av hardt arbeid med jordet.

Slik at samfunnet ble velstående.

Samtidig var det kriger hover de ble plyndret.

Dermed begynte nomadene fra nord å invadere den fruktbare jorden hvor våre forfedre bodde.
Det er opplagt, en fordel for nomadene som red til hest med bueskyting i forhold til jordbrukere med kniv når mellom de krigen.

此条目发表在Uncategorized分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  更改 )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  更改 )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  更改 )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  更改 )

Connecting to %s